top of page
קשיים ספציפיים ברכישת הקריאה והכתיבה באנגלית כשפה זרה ללומדים הסובלים מלקות למידה וחשיבותה של הוראה מתקנת מקצועית.

דר' תמי לנדאו (ינואר 2020)

01

דיסגרפיה

ד"ר עירית כהן (ספטמבר 2013)

02

מקור ומאפייני לקות הלמידה הבלתי מילולית

ד"ר עירית כהן (ספטמבר 2013)

03

bottom of page