top of page

המלצה על תמי שלנו.

בני הגיע לתמי בכיתה ה', ללימודי השפה האנגלית ועם לקויות למידה קשות, הוא היה בפערים גדולים מכיתתו ועם לא מעט התנגדויות בשל הקשיים שנלוו לרכישת השפה.

בהמון מקצועיות, סבלנות, רגישות, אמפטיה ואהבה הצליחה להשיל ממנו את הקשים ולרתום אותו לעבודה קשה שקידמה אותו והובילה אותו להשגים ולמצויינות.

מעבר לכך,תמיד שימשה אוזן קשבת וסייעה ויעצה וליוותה את העצמתו וקידומו ועל כך, לעולם נודה לה.

כיום, הוא לומד בהקבצה א' בכיתה ח', וכותב בעיתון בשפה האנגלית מיוזמתו.

bottom of page