top of page

בס"ד

 

"השקעה בטוחה"

בתנו החלה ללמוד אנגלית במרכז הלמידה בכיתה ז' עם המורה הרייט ובהמשך עם ד"ר תמי לנדאו שמלמדת ומכינה אותה לבגרות ולשפה האנגלית בכלל.

הדרך שעברה בתנו מתחילת הלימודים – מפעימה.

הנה היא מסיימת ונבחנת באנגלית (5 יחידות – אלא מה?) בהצלחה רבה מאוד. זאת ועוד אנו רואים כמה היא אוהבת את השפה!

על כן, אנו מבקשים להודות לד"ר תמי לנדאו ולכל הצוות על המקצועיות והוראת האנגלית מתוך אהבת השפה! ,יישר כח גדול.

תודה רבה.
משפחת אהרוני

bottom of page