top of page

 

בשיעורים להוראה מותאמת בעברית מקנה המורה את יסודות הקריאה והכתיבה. ההוראה נעשית בצורה רב חושית בהתאם למקום בו נמצא הלומד על רצף הלמידה, על פי סגנון הלמידה הייחודי לו ותוך שימוש בנושאים המשמעותיים לו.

תחילתה של ההוראה המותאמת ביכולת לקשר בין האות, הניקוד והצליל, דבר המאפשר את "פענוח הקוד" של השפה הכתובה ומוביל ליכולת קריאה וכתיבה. בשלב מאוחר יותר מתמקדת ההוראה המותאמת בקריאה משמעותית, הבנת הנקרא וקצב קריאה.

במקביל לעבודה על יכולת קריאה, נעשית עבודה על יכולת כתיבה. כמו בתהליכי קריאה, כך גם בתהליכי כתיבה תחילת התהליך בטכניקה של הכתיבה ולאחר מכן מתמקדת בהבניה נכונה של משפטים כמענה לשאלות, בכתיבה חופשית ובכתיבת טקסטים מורכבים.  

בשיעורי ההוראה המותאמת נעבוד על העשרת אוצר המילים, העשרת השפה הדבורה והכתובה כשהשאיפה היא למקסם את יכולתו של הלומד להביע את ידיעותיו בעל פה ובכתב. 

בשלב מאוחר יותר, כשמיומנויות אלו מופנמות, מומלץ לעבוד על אסטרטגיות למידה אסטרטגיות המקנות כלים ללמידה יעילה יותר בכל מקצועות הלימוד.

 

הוראה מותאמת בעברית
“If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
(Ignacio Estrada)

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page