top of page

 

תלמידים הזקוקים להוראה מותאמת במתמטיקה אינם מקשה אחת. יש המתקשים בפעולות חשבון פשוטות כשקושי זה יכול להיות קשור בתפיסה בלתי נכונה של כמויות ורצפים. ישנם תלמידים שאינם מתקשים בפעולות החשבון הבסיסיות אולם מתקשים בפתרון בעיות מילוליות. גם קושי זה יכול לנבוע מגורמים שונים. סיבה אחת לקושי יכולה להיות באי הבנת הנקרא – פשוטו כמשמעו. סיבה אחרת יכולה לנבוע מקושי לתרגם את האינפורמציה המילולית לפעולה חשבונית. קיימות סיבות רבות ושונות לקושי במתמטיקה ובכדי לתת מענה לקושי, המורה חייב להבין את בסיס הקושי בכדי לתת מענה הולם.

כשיש צורך, המורה מקנה הבנה כמותית באמצעים רב חושיים. ומכאן יצא ללמד את פעולות החשבון עצמן.
 

אסטרטגיית העבודה של המורה המומחה למתמטיקה היא לנסות להפוך את המופשט לקונקרטי על ידי אמצעים מוחשיים, ציורים וסימנים מוסכמים בדרך להבנת בעיות מופשטות.   

 

הוראה מותאמת במתמטיקה
“If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
(Ignacio Estrada)

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page