top of page

 

רכישת אסטרטגיות למידה חשובה לכל הלומדים.

המונח אסטרטגיות למידה מתייחס לאסטרטגיות ללמידה יעילה, או במילים אחרות ללמוד איך ללמוד! תלמידים רבים משקיעים שעות רבות בלמידה בלתי יעילה המבוססת על שינון חומר גלם רק בכדי לגלות שבזמן מבחן הכול נעלם והמוח - כלוח ריק.

המורה המקנה אסטרטגיות ללמידה יעילה מלמד כישורי התארגנות נכונה, קריאה יעילה הכנות לבחינה ומקסום הידע בזמן בחינה.

כישורי ההתארגנות כוללים ארגון זמן ומידע. קריאה יעילה כוללת יכולת הפרדת עיקר מטפל, הבנת רעיון מרכזי, צמצום וסיכום, שימוש בתרשימי זרימה והיכולת לדווח בבהירות ובקצרה. בזמן ההכנות לבחינה מנחה המורה המומחה כיצד להכין את החומרים ללמידה, מקנה טכניקות לזכירה ומלמד כיצד לענות על שאלות בבחינה. 

מטרת העל של הקניית אסטרטגיות למידה היא להפוך את התלמיד ללומד עצמאי המסוגל להתוות לעצמו תוכנית לימוד, לפעול על פיה ולהצליח!

       

אסטרטגיות למידה
“If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
(Ignacio Estrada)

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page