top of page

 

 


אנגלית

 • למידה קבוצתית לילדים צעירים המעוניינים לבסס ידע ראשוני בצורה חוויתית. 

 • שיעורי העשרה להעשרת הידע בשפה האנגלית. 

 • תלמידי בית הספר היסודי המתקשים להתמודד עם הקריאה/כתיבה/אוצר מילים ראשוני/דקדוק באנגלית. 

 • תלמידי חטיבת הביניים הגוררים (ומגדילים!) פער בלימודי האנגלית, פער שהחל ביסודי וקשה מאוד לסגור אותו. זה הזמן לסגור את הפער הלימודי ואת החוויה המתסכלת ולהגיע לתיכון עם נקודת פתיחה טובה. 

 • תלמידי תיכון המתקשים להתמודד עם הדרישות ההולכות ונערמות בתיכון בתחומי הדקדק, אוצר מילים, קריאת טקסטים מורכבים וספרות אנגלית. 

 • מבוגרים המעוניינים לשפר יכולות קריאה וכתיבה באנגלית. 

 • תכנית יעודית לכתיבה נטולת שגיאות כתיב באנגלית.
   

אוריינות ואסטרטגיות למידה

 • תלמידים בתחילת קריאה לחיזוק האוריינות. 

 • תלמידי ביה"ס היסודי לחיזוק היכולת להתמודד עם החומר הנלמד, למידה למבחנים ויכולת הבעת הידע בכתיבה.

 • תלמידי חטיבת הבינים לחיזוק יכולת התמודדות עם חומר רב במקצועות רבי מלל.

 • תלמידי תיכון לחיזוק יכולת ההתמודדות עם העומס הרב המצטבר לקראת בחינות הבגרות, אירגון החומר/הזמן, התמודדות עם טקסטים מורכבים, יכולת הבנה, סיכום ותמצות ומענה ממוקד לשאלות.
   

מתמטיקה

תלמידים המתקשים במתמטיקה ביסודי חטיבת הבינים ותיכון. הכנה לבחינות הבגרות

קהל היעד

כל הסעיפים מיועדים הן לתלמידים המאובחנים עם לקות למידה והן לתלמידים ללא לקות למידה
 

“If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
(Ignacio Estrada)

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page