top of page

אבחון לקויות למידהאבחון דידקטי

אבחון דידקטי מיועד לתלמידי בית ספר יסודי, חטיבה ותיכון. מטרתו לאתר ולזהות ליקויי למידה במיומנויות היסוד של הלמידה: קריאה, כתיבה, חשבון ושפה זרה. האבחון הדידקטי במרכז הלמידה נערך על ידי מאבחנים דידקטיים מוסמכים ומנוסים באיבחון קשיי למידה ספציפיים. לכל מאבחן/מאבחנת התמחות נוספת באבחון אנגלית או חשבון.  
 

מתי מומלץ לפנות לאבחון דידקטי?

כאשר קיימים קשיים משמעותיים בתפקודו הלימודי של התלמיד בקריאה, כתיבה, חשבון או אנגלית; כאשר הישגיו נמוכים משמעותית ביחס לבני כיתתו או יחסית לעצמו; כאשר על אף הוראה פרטנית וסיוע, קיים פער הולך וגדל בין רמתו לעומת רמת בני גילו – במקרים אלה נדרשת הפניה לאבחון דידקטי.

מומלץ לפנות לאבחון דידקטי כאשר אין שאלה לגבי יכולת ההבנה או האינטליגנציה של הילד; כאשר על סמך היכרות ממושכת עמו ועם תפקודו, ניתן לשער כי הכישלון בלמידה הוא על רקע ליקויי למידה ראשוניים, ולא עקב קשיים סביבתיים, חושיים או רגשיים -התנהגותיים.

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי מאתר ומזהה את קשיי וכישורי הלמידה של התלמיד; מאפיין מיומנויות למידה בסיסיות של קריאה, כתיבה, הבעה בעל פה ובכתב וחשבון; בודק את המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה, כלומר תהליכי הרכישה, העיבוד והיישום של הידע הנלמד. תהליכים קוגניטיביים אלה, הנבדקים במסגרת האבחון הדידקטי, כוללים: עיבוד מידע שפתי בדיבור ובכתיבה, תהליכי תפיסה וזיכרון חזותי או שמיעתי, תהליכים גרפו מוטוריים, תפקודים ניהוליים  כגון תכנון, וויסות, התארגנות, פתרון בעיות, קליטה ועיבוד מידע בזיכרון.

האבחון הדידקטי גם מזהה מהן אסטרטגיות הלמידה המועדפות על התלמיד והיעילות ביותר עבורו והוא משמש בסיס לבניית תכנית הוראה ולמידה לתלמיד. בתום התהליך מתקיימת פגישת משוב, בה מוסברים הממצאים, ניתן מענה לשאלות ונמסר דו"ח חתום.
 

האבחון הדידקטי הינו אבחון המשמש כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. קיימת אפשרות להרחבת האבחון ועריכה של אבחון דידקטי באנגלית ובחשבון.

אבחון דידקטי באנגלית, בודק את כל מיומנויות השפה – פענוח מילים, דיוק ואוטומטיות בקריאה, הבנת הנקרא, איות, כתיבה, הבעה בכתב, אוצר מילים, ידע תחבירי ודקדוקי, הבנת הנשמע והבעה בע"פ, בהתאם למצופה בכל קבוצת גיל.

אבחון בחשבון, מתמקד, בנוסף לבדיקות היכולות הקוגניטיביות והקשיים העומדים בבסיס הלמידה, ביכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, ביצוע חישובים והבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בכל קבוצת גיל.

אבחון פסיכודידקטי

מתי מומלץ לפנות לאבחון פסיכודידקטי?

ההפניה לאבחון פסיכודידקטי נעשית במקרים בהם התלמיד נתקל בקשיים שונים ונרחבים במיוחד ועולה צורך בבירור מעמיק ונרחב של אינטליגנציה, קשיים רגשיים, או מאפיינים התנהגותיים חריגים.

כיום מתרחבת הדרישה במשרד החינוך שבכיתות הגבוהות (חטיבת ביניים ותיכון) איבחון ליקויי הלמידה יהיה אבחון פסיכודידקטי בעיקר כאשר קיים צורך להתאים בצורה משמעותית את דרכי ההבחנות של הילד (למשל כשיש צורך לשינוי מהות המבחן או לבצע מבחן ממוחשב/בעל-פה), או כאשר קיימת שאלה לגבי המסגרת החינוכית המומלצת לילד.


מהו אבחון פסיכודידקטי?

האבחון הפסיכודידקטי נערך על ידי פסיכולוגית חינוכית או קלינית מומחית שהוכשרה לביצוע אבחון דידקטי. הוא נועד להעריך את נקודות החוזק ואת החולשה של הילד בתחומים השכליים, בתהליכי רכישת ועיבוד מידע (תהליכים קוגניטיביים), ובתהליכים רגשיים והתנהגותיים, וכן את השפעתם על תפקודו של הילד בבית הספר, בבית ובחברה. בנוסף, נבדקות מיומנויות למידה בסיסיות  של קריאה, כתיבה, הבעה בעל פה ובכתב וחשבון.


ההערכה הפסיכולוגית מתבססת על איסוף מידע באמצעות ראיון ושאלוני הורים למטרת איסוף מידע אודות הילד ביחס לתקופות שונות בחייו וכן שאלון מורים למטרת הבנת תפקודו בבית הספר. לצורך בדיקת מצבו העכשווי של הילד, נערכים מבחני אינטליגנציה (מבחני IQ), אשר תוכננו למדוד תפקודי חשיבה, עיבוד וקליטת מידע של הנבדק, בהשוואה לנורמות בני גילו. המבחנים בודקים ידע כללי, יכולת מילולית, זיכרון, תפיסה ועיבוד מידע חזותי, יכולת ויזיו מוטורית ועוד. מחקרים מראים כי חלק מהמבחנים הללו מנבאים בעיקר יכולות אקדמיות. בנוסף, נבדק עולם הרגש של הילד בעזרת כלים שנקראים השלכתים (ציורים, תמונות וסיפורים). בחלק זה, מקבל הפסיכולוג תמונה של עולמו הרגשי של הנבדק: מהם התכנים המעסיקים אותו, האופן שבו הילד תופס את האחר, היכן ישנן נקודות רגישות ומהם הכוחות של המאובחן להתמודדות באינטראקציות ובמצבים שונים. התפקוד הרגשי קשור לתפקודי החשיבה, היות ועולם הרגש משפיע ומושפע מיכולותינו להתנהל ולתפקד בעולם.

אבחון פסיכודידקטי משולב

אבחון פסיכו דידקטי משולב נערך בנפרד על-ידי שני אנשי מקצוע: מאבחנת פסיכולוגית חינוכית או קלינית מומחית ומאבחנת דידקטית מוסמכת, המומחיות כל אחת בתחומה– בתחום הפסיכולוגיה ובתחום הלמידה וההוראה. באבחון הפסיכו דידקטי המשולב נערכת אינטגרציה של שני האבחונים על ידי שני אנשי המקצוע ודוח האבחון מציג את הסיכום, המסקנות וההמלצות הנובעים משני האבחונים. בתום התהליך מתקיימת פגישת משוב, בה מוסברים הממצאים, ניתן מענה לשאלות ונמסר דו"ח חתום על ידי הפסיכולוגית והמאבחנת הדידקטית.   

Female Student with Laptop

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

אבחון דידקטי
מתי ממולץ לפנות
מהו אבחון דידקטי
אבחון פסיכודידקטי
מהו אבחון פסיכודידקטי
אבחון פסיכודידקטי משולב
bottom of page