top of page

את מרכז הלמידה של ד"ר תמי לנדאו הכרנו לפני כ-6 שנים כשהמחנכת של הבת שלי שלמדה בביה"ס שז"ר המליצה לי על מורה לאנגלית "מעולה" ששמו רועי.

כשהחלה בתי ללמוד עם רועי כשהיתה בחטיבה, היא היתה בהקבצה ב' אך כשעלתה לתיכון כבר הצליחה לעלות הקבצה ולסיים תיכון בהקבצה א' ובבגרות של 5 יחידות לימוד בציון 80 וכל זאת בליווי צמוד של רועי לאורך כל השנים.

כיום גם בני שלומד בחטיבה בשז"ר לומד אצל רועי וגם אצלו אנו רואים שיפור בשפה האנגלית. אני ממליצה בחום על המרכז של תמי לנדאו ועל המורה לאנגלית רועי בפרט שיודע לגשת לכל תלמיד ותלמיד ומוצא את הדרך במיקצועיות ומקצוענות ללמד ולקדם.

bottom of page